NFQ asmens duomenų tvarkymas

Vertindami jūsų privatumą ir siekdami užtikrinti jūsų asmens duomenų apsaugą, žemiau dalinamės išsamia informacija, kokie jūsų asmeniniai duomenys ir kokiems tikslams bus naudojami.

Turėdami su jūsų asmens duomenų apsauga susijusių klausimų ar pastebėjimų, susisiekite su mūsų duomenų apsaugos specialistu tel. nr.: 8 37 333 053 arba el. paštu: info@nfq.lt.

Asmens duomenys, kurie gali būti renkami ir tvarkomi jums dalyvaujant NFQ Technologies organizuojamuose renginiuose ir kitose veiklose:

 • Vardas
 • Pavardė
 • Telefono numeris
 • El. pašto adresas
 • Foto nuotrauka
 • Atvaizdas filmuotoje medžiagoje

Turite teisę mums pateikti ir kitus jūsų asmens duomenis, tokiu atveju mes juos tvarkysime vadovaudamiesi šiame pranešime pateikta informacija. Taip pat jūsų duomenis galime gauti iš savo partnerių, jei jūs jiems pateikėte savo informaciją, sutikdami, kad mes juos tvarkytume šiame pranešime arba jūsų sutikime numatytais tikslais.

Jūsų asmens duomenys gali būti perduodami patikimiems mūsų partneriams, su kuriais esame sudarę sutartis, tačiau tik tiek, kiek tai būtina paslaugų tiekimui.

Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslai:

 • Pasiūlyti jums dalyvauti mūsų organizuojamuose renginiuose ir mokymuose
 • Komerciniais tikslais (reklamos kūrimas ir platinimas)
 • Siekiant informuoti jus apie mūsų veiklą

Su jūsų sutikimu, jūsų asmens duomenis tvarkysime iki jūsų sutikimo atšaukimo, ar iki tol, kol jūsų duomenys mums nebebus reikalingi.

Siekiant užtikrinti maksimalų duomenų saugumą, įgyvendinome ir įdiegėme technines ir organizacines priemones, leidžiančias apsaugoti juos nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Nurodytos priemonės yra įgyvendintos personalo, IT infrastruktūros, vidaus ir viešųjų tinklų, informacijos, taip pat naudojamų patalpų ir techninių įrenginių atžvilgiu.

Jūs turite teisę:

 • Prašyti pateikti jums informaciją apie tvarkomus jūsų asmens duomenis;
 • Prašyti ištaisyti jūsų asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su asmens duomenimis, jūs manote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;
 • Prašyti sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su savo asmens duomenimis, jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai;
 • Nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais arba dėl teisėto intereso, kurio mes siekiame arba siekia trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys;
 • Prašyti perkelti jūsų duomenis.

Savo teises galite įgyvendinti pateikdami mums rašytinį pranešimą ir nurodydami kokių veiksmų atlikimo iš mūsų, jūsų duomenų atžvilgiu, pageidaujate.
Pranešimą galite pateikti bet kuriuo jums patogiu būdu žemiau pateiktais kontaktais, jei iš tokio prašymo ir su juo pateikiamų dokumentų galima nustatyti jūsų tapatybę.


 • El. paštu: info@nfq.lt
 • Telefonu: +370 37 333 053
 • NFQ buveinės adresu: Brastos g. 15, Kaunas, Rinktinės g. 5, Vilnius arba Tilžės g. 157, Šiauliai

Taip pat šiais kontaktais galite kreiptis, jeigu manote, kad mes nesilaikome šiame pranešime nurodytų savo įsipareigojimų jūsų asmens duomenų atžvilgiu. Prašome kreiptis į mus bet kuriuo patogiu būdu ir mes imsimės veiksmų jūsų teisių užtikrinimui.


Nepavykus išspręsti savo klausimų su mumis tiesiogiai, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.